Åbningstider

Fleksible, alt efter hvad i har behov for, dog max 48 timer pr. uge.

Fleksible åbningstider, vil sige at vi aftaler hvad tid i afleverer og henter. 

Bliver barnet afleveret tidligere eller senere end det aftalte tidspunkt vil jeg gerne vide det dagen før.

Ved hentning, aftaler vi et tidspunkt og så hedder det plus minus en halv time. Der kan selvfølgelig altid komme noget uforudset, så er det et nødstilfælde så ringer man lige så jeg er klar over det.

Hvis man ved at man henter senere vil jeg gerne vide det MINIMUM et døgn før så jeg også har mulighed for at planlægge skolemøder, lægeaftaler Osv. 

 

Der er lukket weekender og helligdage med mindre det er en del af pasningsaftalen.

Jeg holder ferie lukket imellem jul og nytår.